Senior Records

5000m
Men - V60
Stewart
McIntyre
17/09/2008
Crawley
19:05.0
S
T